Segala puji-pujian itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Puji-pujian yang melengkapi segala tempatnya, dan membalas segala limpah kurnianya. Ya Allah ya Tuhan kami, untukMu jua segala puji-pujian sebagaimana yang sayugianya lagi sesuai dengan kebesaran zat dan kebesaran kerajaanMu.

Ya Allah, cucurilah rahmat dan sejahtera kepada junjungan kami Nabi Muhammad sebagai rahmat yang akan menyelamatkan kami daripada segala macam ketakutan dan kehuru-haraan, Engkau tunaikan dengan sebab selawat itu daripada segala macam maksud dan hajat. Engkau bersihkan kami dengan sebabnya di sisiMu setinggi-tinggi darjat dan Engkau sampaikan dengan sebabnya sejauh-jauh tujuan kebajikan baik semasa kami hidup mahu pun sesudah kami mati.

Maha suci Engkau ya Allah, tiada terhingga kami memuji-mujiMu sebagaimana Engkau sendiri memuji-muji akan zatMu.BagiMu kepujian sebelum keredaanMu, bagiMu kepujian sewaktu keredaan dan bagiMu kepujian selepas keredaan.

Ya Allah, cucurilah rahmat dan sejahtera atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam dalam kerajaanMu yang maha tinggi hingga hari kiamat, cucurilah rahmat dan sejahtera atas junjungan kami hinggalah Engkau mempusakai bumi ini berserta orang-orang yang berada di atasnya. Engkaulah Tuhan sebaik-baik yang mewarisi.

Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah dan sampaikanlah serta terimakanlah pahala segala yang telah kami baca daripada ayat-ayat al Quran, tahlil, perkataan istighfar, kalimah-kalimah zikir, dan juga perkataan-perkataan selawat pada saat yang berkat ini sebagai hadiah yang sempurna sampai daripada kami dan sebagai rahmat daripadaMu yang mencucurinya, berkat yang meliputi, sedekah yang dipersembahkan, yang kami hidang dan hadiahkan ke hadrat junjungan kami Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wassaalam, serta isteri-isteri baginda, keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut, dan pengikut-pengikut kepada pengikut-pengikut baginda dari masa ke masa hinggalah hari kiamat.Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah pahala seperti pahala yang tersebut tadi serta ihsan yang berlebih-lebih kebaikan kepada sekalian roh orang-orang yang dengan sebab mereka kami berkumpul di sini, lebih istemewa lagi kepada roh Allahyarham (Nama Arwah Lelaki) / Allahyarhamah (Nama Arwah Perempuan), asal-usulnya, anak cucunya, dan setiap orang yang ada hubungan dengannya.

Persampaikanlah ya Allah pahala bacaan-bacaan seperti yang tersebut tadi daripada kami kepada roh-roh mereka dan jadikan pahala-pahala bacaan itu sebagai suatu cahaya menerangi dan bersinar di hadapan mereka. Gandakan ya Allah akan rahmat dan keredaanMu kepada kami dan juga roh-roh mereka.

Ya Allah wahai Tuhan kami, jadikanlah juga pahala-pahala bacaan itu sebagai suatu perisai mengelakkan mereka daripada azab neraka, penyelamat, pendinding dan juga penebus daripada azab neraka.Ya Allah wahai Tuhan kami, ampunilah mereka, kasihanilah mereka, selamatkan mereka serta maafkanlah mereka. (3X)

Dan di dalam keadaan yang seperti itu juga ya Allah sampaikan pahala kami yang telah kami katakan itu kepada arwah sekalian datuk nenek kami, guru-guru kami dan juga kepada sekalian kaum muslimin dari timur hingga ke barat walau di mana mereka berada.

Ya Allah wahai Tuhan kami, jadikanlah kami dalam suratan kami dan suratan ibu bapa kami dan saudara mara para hadirin sekalian merata semuanya dengan pencucuran rahmat dan keredaan, masukkanlah kami dan juga mereka itu sekaliannya ke dalam keluasan syurga – Ya Allah, Tuhan yang memberi berkat, ya Allah, Tuhan yang yang mengurniakan rahmat, ya Allah, Tuhan yang mencipta tujuh petala langit dan bumi – Tuhan yang empunya kebesaran dan kemuliaan.

Ya Allah wahai Tuhan kami, pindahkan mereka itu sekalian daripada kesempitan lubang kubur dan liang lahad pergi ke syurgaMu – syurga yang kekal abadi – pergi ke perlindungan naungan yang berpanjangan, air yang sentiasa mengalir, mendapat buah-buahan yang tiada bersukatan, lagi tidak terhenti dan tidak pula terlarang mendapatkannya, mendapat tempat-tempat tidur yang tertinggi keadaannya bersama dengan orang-orang yang Tuhan kami telah kurniakan kepada mereka itu nikmat-nikmat iaitu daripada golongan nabi-nabi, orang-orang yang taat setia, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang saleh yang mereka itu ialah sebaik-baik kawan.

Mohon limpah kurniaMu jua, ya Allah, Tuhan sebaik-baik yang mengurniakan rahmat.Selawat dan salam Allah ke atas junjungan kami Nabi Muhammad serta keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Dan segala pujian itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam.

Bacaan Tahlil Arwah
Bacaan Talkin
Scroll Up