Mengkafankan Jenazah

Persiapan kain kafan: Potongkan kain putih sepanjang mayat dan lebihkan 1 kaki 6 inci di kedua-dua hujung kepala dan kaki. Kain putih yang wajib hanya selapis sahaja. Tetapi lebih utama jika 3 lapis bagi mayat lelaki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Bagi mayat lelaki...

Mandi Jenazah

Alat-alat persiapan pengurusan jenazahPeralatan lengkap pengurusan jenazahPersediaan memandikan mayatSyarat jenazah yang diwajibkan mandiSyarat-syarat orang yang boleh memandikan mayatHukum melihat dan menyentuh aurat si matiPerkara-perkara sunat semasa memandikan...